Kommunikationsplaner, der flytter markedsandele

Mange af vores kunder tager os med på råd, når kommunikationen og markedsføringen skal tage en ny retning - og vi kvitterer så med en operationel og salgsorienteret kommunikationsplan. For nyligt har vi skrevet planer for fire nye kunder - alle har det til fælles, at det handler om helt nye produktområder med nye muligheder.

Water

En ny kommunikationsplan tager altid udgangspunkt i den overordnede forretningsstrategi for jeres virksomhed. Det kan være, at virksomheden står over for et større skift af en eller anden art, som kræver nytænkning i kommunikation - f.eks.:

 • Ny ledelse, som giver anledning til ny strategisk retning
 • Nye markeder dukker op
 • Nye produkter og services
 • Truet markedsposition - eller nye muligheder
 • Højere grad af internationalisering

En plan i fire dele

En komplet kommunikationsplan fra FXA består af fire selvstændige dele:

 • Research og analyse
 • Kommunikationsstrategi
 • CVI (Corporate Visual Identity)
 • Vejledende eksekvering af marketingmix

 

 

Kommunikationsplan research

 

Research og analyse

Vi begynder med at lære virksomheden at kende gennem interviews med nøglemedarbejdere, ledelse, leverandører og ofte også virksomhedens kunder. Vi holder ofte et strategiseminar eller en workshop med kunden, hvor vi får så megen viden som muligt overleveret. Vi ser her på:

 • Konkurrentoversigt: Hvordan positionerer konkurrenterne sig? Hvordan argumenterer de?
 • Produkter og services
 • Markeder og segmenter
 • Nuværende marketing mix
 • Mission og vision/strategi for virksomheden

Researchdelen består også ofte af en række kvalitativt baserede interviews med nuværende, tidligere og potentielle kunder og samarbejdspartnere.
Erfaringsmæssigt giver dette godt input til at få rettet kommunikationsstrategien til - ofte oplever vi, at jeres kunder fortæller os ting, de aldrig ville sige til jer…

 

 

 

 

FXA Kplan

Kommunikationsstrategi

I vores verden består en kommunikationsstrategi af overvejelser om disse tre ting:

 • Hvorfor vil vi kommunikere (altså overordnede mål)?
 • Hvem skal vi kommunikere til?
 • Hvad skal vi sige?

Vi tilrettelægger strategien, så den pragmatisk og operationelt viser vejen til at opnå de mål, der er sat.

Visuel identitet og konceptualisering

Vi udvikler et grafisk og kommunikativt univers, der omfatter mood boards, payoffs, typografiske valg, farvevalg, grafiske elementer, fotostil, sproglig stil etc., der skal anvendes i den fremtidige kommunikation.

Vejledende eksekvering af marketingmix

Her udvikler vi det optimale marketing mix bestående af offline, online, events, SoMe og hvad der ellers måtte være relevant for indsatsen.

Vi viser det overordnede udseende og overordnet disposition på web content, kampagner brochurer, messer, sociale medier, teknisk litteratur, brevlinje m.v.

 

FXA-klpan2

Tidsplan og budget

En kommunikationsplan er kun en god kommunikationsplan, hvis den er operationel. Derfor bliver vi meget konkrete, når vi taler budgetter og tidsplaner - ideelt skal vi her have en drejebog for hele kommunikationsindsatsen, som både vi og vores kunde er enige i og følger. Det giver resultater - det ved vi, for vi har skabt resultater for snart sagt alle vores kunder.

Fire nye planer

Fire af de kunder, der nyligt har fået produceret en operationel og salgsorienteret kommunikationsplan hos os inden for det seneste halve år, er denti.dk, Epiito, Dansand og CeramicSpeed. For disse virksomheder handler det om at etablere sig på et helt nyt marked - med nye produkter og nye markedsmuligheder. Her handler planerne om at finde en ny identitet til nye markedsområder og at undersøge afsætningsmulighederne - og at finde ud af hvad der skal til for at få skabt sig et fodfæste på et nyt marked.

Hvis du gerne vil se, hvilke målbare resultater vi har opnået for vores kunder, kan du tage et kig på denne artikel >>

Hvis du gerne vil have os til at give et bud på din næste kommunikationssucces, så kontakt os >> allerede i dag.

Relaterede posts